Vydáno: 29. 1. 2018
Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. Koupí jako jedné z nejčastěji sjednávaných smluv jsme se již v minulých článcích (v č. 12/2016 časopisu Účetnictví v praxi na s. 36 a v č. 7–8/2017 časopisu Účetnictví v praxi na s. 58) zabývali – řeč byla o kupní ceně a o problematice účinnosti smlouvy, tedy zejména okamžiku přechodu vlastnického práva na kupujícího. Následující text se bude věnovat zákonným možnostem modifikace kupní smlouvy, respektive tzv. vedlejším ujednáním, které je možné u tohoto smluvního typu sjednat. Jedná se o výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě či zpětného prodeje, předkupní právo, koupi na zkoušku, výhradu lepšího kupce a cenovou doložku. Všechny uvedené způsoby, kterými lze zasáhnout do standardní úpravy kupní smlouvy (tedy zjednodušeně řečeno do pravidla, že vlastnické právo se převádí účinností smlouvy a povinnost zaplatit za předmět koupě v okamžiku jeho převzetí), nejsou nijak překvapivé a ani nové. Umožňují stranám přizpůsobit dopady koupě jejich požadavkům.