Vydáno: 2. 2. 2018
Schváleno redakční radou
Osvobození novostaveb bytů v rodinných domech pohledem zákonného opatření Senátu ČR č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí Ing. Romana Dittrichová, daňová poradkyně č. 5026, členka Sekce majetkové daně KDP ČR O co se vlastně jedná v případech nových bytů v rodinných domech, jejichž první úplatný převod nebyl osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí? Jedná se o nespravedlnost vůči poplatníkům, opomenutí při tvorbě zákona nebo záměrnou legislativní úpravu? Pro vysvětlení je třeba náhled do vzniku a aplikace zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. (dále „zákonného opatření)“. 1. Historie právní úpravy před vznikem zákonného opatření Společenské změny v roce 1989 zásadně změnily i zpoplatnění převodu nemovitostí. Do konce roku 1992 platil „socialistický“ zákon o notářských poplatcích.1) Úplatné převody nemovitostí byly zatíženy notářským poplatkem ve výši 1–5 % ceny zjištěné. Poplatníkem byl převodce a ručitelem nabyvatel. Daň z převodu nemovitostí v té době neexistovala.