Vydáno: 26. 1. 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018 - II. část Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan V minulém čísle našeho časopisu jsme vás seznámili s některými důležitými údaji (nejen) z pracovněprávní oblasti a jejich případnými změnami od 1. 1. 2018. V tomto čísle pokračujeme druhou částí a dalšími důležitými čísly. Výše srážek ze mzdy (§ 276 až § 281 OSŘ, § 2045 OZ, NV a. 595/2006 Sb.)
Zdroj: Práce a mzda, 2/2018.