Vydáno: 26. 1. 2018
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 5. 12. 2017 – 8. 1. 2018) JUDr. Nataša Randlová, Ph. D., Mgr. Jakub Lejsek Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Vyhlášené předpisy Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 406/2017 Sb. dne 7. 12. 2017.
Zdroj: Práce a mzda, 2/2018.