Vydáno: 26. 1. 2018
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018 JUDr. Helena Úlehlová Bývalá pracovnice MPSV se specializací na legislativní i věcnou úpravu odměňování v pracovněprávních a dalších pracovních vztazích a na oblast cestovních náhrad. Tak jako každý kalendářní rok, byly i pro rok 2018 uveřejněny v posledním čtvrtletí roku 2017 na základě zmocnění stanoveného v § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve Sbírce zákonů dvě vyhlášky, kterými se změnila výše některých cestovních náhrad oproti výši platné v roce 2017. První byla publikována vyhláška Ministerstva financí ze dne 23. listopadu 2017 č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 (dále jen „vyhláška č. 401/2017 Sb.“), druhá pak vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. prosince č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, (dále jen „vyhláška č. 463/2017 Sb.“).
Zdroj: Práce a mzda, 2/2018.