Vydáno: 26. 2. 2018
Prošlo odborným dohledem
Dotace v účetnictví podnikatelů Ing. Martin Děrgel Jeden z tzv. Parkinsonových zákonů o řízení státu praví: „Pokud se to hýbe, tak to zdaň, když se to ještě hýbe, pak to zreguluj, a když se to hýbat přestane, tak to dotuj.“. Bohužel vtipnost kazí zažívaná realita, aktuálně třeba ohledně venkovských prodejen a restaurací, nebo kotlů širokých mas obyvatelstva. Dotací se obecně míní peněžitý dar nebo podobné nevratné peněžité plnění plynoucí od veřejného sektoru ve „veřejném zájmu“. V následujícím příspěvku se zaměříme zejména na účetní problematiku provázející dotace u jejich příjemců z řad podnikatelů. Dotace v daních Nejprve ale přesto věnujme pár slov daním, s nimiž samozřejmě účetnictví úzce souvisí. Protože dotace plynou z veřejných prostředků ve veřejném zájmu, lze očekávat, že budou u příjemců jistým způsobem daňově zvýhodněny. Jde totiž o to, aby dotace určená na jistý účel například ve výši 100 000 Kč představovala pro příjemce reálně těchto 100 000 Kč a ne jen 81 000 Kč, jelikož mu 15 nebo 19 % zpátky ukousnou veřejné rozpočty formou daní. Proto je řada dotací osvobozena od daně, resp. u neziskových organizací nejsou vůbec předmětem zdanění.