Vydáno: 23. 2. 2018
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 9. 1. 2018 - 5. 2. 2018) JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Jakub Lejsek, Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o., člen aliance Ius Laboris, www.randls.com Přehled stavu projednávaných předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců) Stav projednávání: vláda
Zdroj: Práce a mzda, 3/2018.