Vydáno: 7. 3. 2018
Otázky a odpovědi: Doložení odčitatelné položky u veřejně prospěšných poplatníků Ing. Drahomíra Martincová Novela daně z příjmů upravuje od roku 2017 v § 20 odst. 7 odlišně podmínky doložení odčitatelné položky u veřejně prospěšných poplatníků. Od roku 2017 mají použít úsporu daně v následujícím období (do roku 2016 to bylo do 3 zdaňovacích období, ale v činnosti, která nebyla předmětem daně). Jakým způsobem doloží veřejně prospěšný poplatník úsporu z předcházejících let? Je použití úspory nedaňovým nákladem? Odpověď
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2018.