Vydáno: 13. 3. 2018
Ke způsobu postihování podvodů na DPH JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2017, sp. zn. 6 Afs 264/2016, www.nssoud.cz/ K předpisům: