Vydáno: 13. 3. 2018
Meze dokazování a přechod na pomůcky JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. Afs 160/2016, www.nssoud.cz/ K předpisům: