Vydáno: 13. 3. 2018
Trestní oznámení jako nezákonný zásah JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2017, sp. zn. 2 Afs 69/2017, www.nssoud.cz/ K předpisům: