Vydáno: 19. 3. 2018
Legislativní novinky k 5. 3. 2018 Ing. Jan Brantl, Brantl & Partners, s.r.o. Měsíc se s měsícem sešel, jaro se snad už blíží a my vám opět přinášíme přehled novinek v daňové a účetní oblasti. Náš příspěvek zaměřujeme na aktuální problematiku elektronické evidence tržeb. Dále také zmiňujeme zajímavý judikát z oblasti daně z přidané hodnoty, který snad napomůže k omezení případů vybrat daň „za každou cenu“ u subjektů, které jsou nevědomky zapleteny do podvodného jednání v oblasti DPH. Aktuálně k elektronické evidenci tržeb Nová metodika k evidenci tržeb K 1. 3. 2018 byl Finanční správou na specializovaném webu k evidenci tržeb (www.etrzby.cz) vydán nový metodický pokyn k aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoET“). Aktuálně se jedná již o čtvrtou verzi dokumentu (Verze 4.0). Potřeba aktualizace pokynu vyvstala v souvislosti s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. 12. 2017, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 8/2018 Sb. a který zrušil některá ustanovení ZoET. Změny se týkají následujících skutečností: