Vydáno: 19. 3. 2018
Prošlo odborným dohledem
Rozdíly v daňovém řešení prodeje hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku Ing. Ivan Macháček V článku si s využitím příkladů ukážeme rozdíly v daňovém řešení prodeje hmotného majetku zařazeného v obchodním majetku, prodeje hmotného majetku, který není a nikdy nebyl zařazen v obchodním majetku, prodeje hmotného majetku, který byl vyřazen z obchodního majetku, a prodeje hmotného majetku při uplatnění paušálních výdajů. Prodej hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku Pokud dojde k prodeji hmotného majetku zařazeného do obchodního majetku poplatníka, je dosažený příjem z prodeje zahrnut do dílčího základu daně dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). V případě, že jde o odpisovaný hmotný majetek a k jeho prodeji dojde v průběhu zdaňovacího období, lze dle § 26 odst. 7 ZDP uplatnit do daňových výdajů odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 ZDP. Pokud by došlo k prodeji až 31. 12., pak by bylo možno uplatnit daňový odpis v plné výši ročního odpisu. Daňově uznatelným výdajem je u odpisovaného hmotného majetku ve smyslu § 24 odst. 2 písm. b) ZDP daňová zůstatková cena majetku; daňově uznatelnými výdaji jsou i výdaje související s prodejem (inzerce, znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy právníkem, u prodeje vozidla poplatky za převod vozidla apod.). Z prodeje majetku zařazeného v obchodním majetku může vzniknout i daňově uznatelná ztráta. Toto daňové řešení platí i v případě hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku poplatníka, který je najímán a příjmy z nájmu jsou zdaněny podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP a v průběhu nebo po skončení nájmu je tento hmotný majetek prodán.