Vydáno: 19. 3. 2018
Prošlo odborným dohledem
Nová pravidla zdaňování společností (sdružení) Ing. Petr Vondraš Moore Stephens, s. r. o. Novela č. 170/2017 Sb. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), účinná od 1. 7. 2017, zcela změnila zdaňování společností, dříve označovaných jako sdružení. Společnosti existující před účinností novely musí přejít na nový systém nejpozději 1. 1. 2019, nově vzniklé společnosti se již musí řídit novými pravidly. Ty mají dopad především na fakturaci, a proto s nimi přijdou do styku i firmy, které se společnostmi obchodují. Zdaňování společností před novelou Společnost, dříve sdružení bez právní subjektivity, upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v § 2716–2746. Zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci, vzniká společnost. Podle § 2737 odst. 1 občanského zákoníku i nadále platí, že jedná-li společník ve společné záležitosti s třetí osobou, považuje se za příkazníka všech společníků. Proto i v zákoně o DPH vystupoval vůči správci daně jeden pověřený společník, který podával daňové přiznání za činnost celé společnosti. Společníci se většinou sdružovali jednorázově kvůli velkým stavebním projektům nebo dlouhodobě pro vzájemnou podporu v podnikání.