Vydáno: 26. 3. 2018
Prošlo odborným dohledem
Poskytování stravování zaměstnancům Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice poskytování stravování zaměstnancům na pracovišti, nejběžnějším případem poskytování stravování zaměstnancům je závodní stravování, na které bychom se zaměřili především. Právní úprava Základní právní úpravou závodního stravování je ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Předně je nutné zdůraznit, že § 236 odst. 1 zákoníku práce stanoví jako povinnost zaměstnavatele zaměstnancům stravování umožnit, nikoliv zajistit či jinak poskytovat. Povinnost umožnit zaměstnancům stravování může zaměstnavatel splnit mnoha způsoby, předně rozvržením pracovní doby s odpovídající přestávkou na oběd, ale také například provozováním jídelny, kantýny či obchodu s potravinami a občerstvením, umístěním jídelních automatů, poskytnutím stravenek atd.