Vydáno: 23. 3. 2018
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 2. 2018 - 5. 3. 2018) JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Jakub Lejsek, Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o., člen aliance Ius Laboris, www.randls.com Vyhlášené předpisy Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou Vyhlášeno ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 9/2018 Sb. dne 12. 2. 2018.
Zdroj: Práce a mzda, 4/2018.