Vydáno: 9. 4. 2018
Otázky a odpovědi: Smlouva o výkonu funkce prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Fakulta právních a správních studií, Vysoká škola finanční a správní Praha Obchodní ředitel velkého podniku a zároveň člen představenstva a. s. podepsal dopis, který měl zásadní význam pro plnění smluvních povinností daného podniku a současně akciové společnosti provozující tento podnik. 1. Jak se tento úkon (toto jednání) chová z pohledu obou smluv, když jeho obsah zjevně spadá pod rozsah obou funkcí – činností dotčené osoby. 2. Může taková činnost spadat pod rozsah odměny hrazené na základě té či oné smlouvy či v jakém poměru. 3. Není pochyb o tom, že při daném úkonu (při tomto jednání) šlo o plnění obou těchto funkcí. Lze například v takovém případě říci, že podíl odměny na dané činnosti je 50 : 50? Odpověď: