Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Vydáno: 10. 4. 2018
Otázky a odpovědi: Dodatečné či řádné daňové přiznání Ing. Petra Konderlová Pokud daňový subjekt nepodá přiznání k DPH ve stanoveném termínu, pošle ho až například po 20 dnech, pak podává přiznání řádné nebo dodatečné? Je toto stejné u daně z příjmů i u daně z převodu nemovitostí? Pokud tedy podáváme po zákonem stanovené lhůtě pro podání přiznání, jde o dodatečné nebo řádné přiznání? Odpověď:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 4/2018.