Vydáno: 10. 4. 2018
Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob JUDr. Petra Berrová, Ph.D., advokátka Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti třetí část zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zmíněná třetí část tohoto zákona novelizuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „Novela“), a je také výsledkem implementace tzv. IV. AML (Anti Money Laundering) směrnice. Na základě Novely se do našeho právního řádu zavádí evidence skutečných majitelů právnických osob zapisovaných do veřejného rejstříku a svěřenských fondů. Údaje o skutečném majiteli vede rejstříkový soud pro každou zapsanou právnickou osobu a každý zapsaný svěřenský fond ve zvláštní vložce. Podle Novely musí právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku zapsat svého skutečného majitele do 1. 1. 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. 1. 2021.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 4/2018.