Vydáno: 23. 4. 2018
Legislativní novinky k 3. 4. 2018 Ing. Lenka Froschová, Brantl & Partners, s.r.o. Nejčastěji skloňovaným termínem posledních březnových dnů je v naší odborné praxi samozřejmě „daňové přiznání k dani z příjmů“. Lhůta pro podání daňového přiznání pro poplatníky, kteří k této povinnosti nezplnomocnili daňového poradce, uplynula dnem 3. 4. 2018. V procesu přípravy daňových přiznání se poplatníci museli vypořádat s mnoha novinkami, jež přinesla novela zákona o daních z příjmů a jež mohly být aplikovány již ve zdaňovacím období roku 2017. Podáním přiznání je sice „uzavřeno“ příslušné období, avšak bdělost v legislativní změti připravovaných aktualit by měla být stále na místě, neboť jde ruku v ruce s přípravou na bezchybné posouzení případů, se kterými se v praxi častěji i sporadicky setkáváme. Čtenářům je tímto článkem podán přehled novinek souvisejících s výkonem odborné profese. Příjmy z internetových platforem Finanční správa vydala dne 26. 3. 2018 tiskovou zprávu, ve které informovala o daňových povinnostech v souvislosti s realizací příjmů z internetových platforem. Předmětem zdanění jsou následující příjmy: