Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád

Související výkladová hesla

Daňová kontrola
Vydáno: 19. 4. 2018
Obrana daňového subjektu v průběhu daňové kontroly Ing. Karel Raiser daňový poradce Daňová kontrola je vždy vážným zásahem do práv daňového subjektu. Ve svém článku se zaměřím zejména na postupy, jejichž pomocí může poplatník či plátce prokázat pravdivost svých tvrzení a odstranit pochybnosti kontrolního orgánu či změnit jeho názor na kontrolní zjištění. Zkušenosti z praxe totiž ukazují, že nesprávně zvolená argumentace může mít fatální následky. Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má řadu povinností, má však také svá práva. Tato práva jsou zakotvena v § 86 odst. 2 daňového řádu a představují:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 5/2018.