Vydáno: 9. 5. 2018
Aktuální změny v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví Ing. Zita Drábková Ph.D., MBA daňový poradce TAXART CZ s.r.o., odborný asistent JU EF KUF Dnešní příspěvek si klade za cíl informovat čtenáře o změnách v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví schválených radou IASB na základě Nařízení komise EU 2018/182 a nařízení 2018/400. Konkrétně došlo k následujícím změnám účinných od roku 2018:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 6/2018.