Vydáno: 16. 5. 2018
Prošlo odborným dohledem
Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ – nemocenské pojištění – 2. část Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Sociální zabezpečení v České republice (ČR) se skládá ze tří složek. Významná část pojištění připadá na nemocenské pojištění. Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. patří mezi často aktualizované zákony, například jen v roce 2017 byl rozšířen o znění zákonů č. 24/2017 Sb., č. 99/2017 Sb., č. 148/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 195/2017 Sb., č. 259/2017 Sb. a č. 310/2017 Sb. Obecně bývá spojován víceméně jen s představou úhrad v době přechodné a dočasné nemoci, kdy pojištěnec dostává určitou částku za dobu nemoci. Jeho působnost je však širší, i když se pak týká jen vybraných skupin obyvatelstva nebo specifických případů. V následujícím příspěvku se zaměříme na srážky z mezd na tuto formu povinného pojištění u zaměstnanců, na povinnosti zaměstnavatele a na možnosti pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Nemocenské pojištění Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), rozděluje pojištěnce na dvě kategorie: