Vydáno: 14. 5. 2018
Účetnictví jako pohádka Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D. Členové Výboru pro veřejný sektor společně se zaměstnanci Oddělení metodiky auditu Komory auditorů České republiky se rozhodli vytvořit metodickou pomůcku pro auditory, kteří se ve své praxi věnují nestátním neziskovým organizacím. Nejprve bylo nutno zmapovat a podrobit revizi zákony a ostatní právní normy, které řeší otázky účetnictví a auditu nestátních neziskových organizací. Výbor pro veřejný sektor rozhodl, abych se zaměřila nejprve na tyto právní normy v platném znění:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2018.