Vydáno: 28. 5. 2018
Prošlo odborným dohledem
Rozdíly daňového řešení nájmu hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku Ing. Ivan Macháček Řešení nájmu je obsaženo v § 2201 až 2331 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), přičemž nájem bytu a nájem domu je řešen v § 2235 až 2301 ObčZ, nájem prostoru sloužícího podnikání je řešen v § 2302 až 2315 ObčZ, podnikatelský pronájem věcí movitých je předmětem § 2316 až 2320 ObčZ a nájmem dopravního prostředku se zabývá § 2321 až 2325 ObčZ. V článku si ukážeme rozdíly ve zdanění příjmů z nájmu hmotného majetku, který je zařazen v obchodním majetku a který naopak v hmotném majetku zařazen není. Možnosti zdanění příjmů z nájmu Příjem z nájmu může být u fyzické osoby zdaněn buď jako příjem ze samostatné činnosti dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jako příjem z nájmu dle § 9 ZDP, popřípadě jako ostatní příjem dle § 10 ZDP: