Vydáno: 5. 6. 2018
Prošlo odborným dohledem
Daňové zvýhodnění v roce 2018 a podmínky pro jeho uplatnění Ing. Ivan Macháček V následujícím článku si rozebereme uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2018 a připomeneme si změny, ke kterým v této oblasti došlo zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017 Sb.“). Tento zákon přinesl do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), tři změny týkající se uplatnění daňového zvýhodnění: