Vydáno: 1. 1. 2018
Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob § 38v ZDP Od roku 2015 je pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob stanovena povinnost oznámit jednotlivý příjem, který je osvobozený od daně z příjmů a je vyšší než 5 000 000 Kč, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník příjem obdržel.