Vydáno: 11. 6. 2018
Nad judikaturou ohledně plných mocí Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s.r.o. Udělení plné moci je velmi důležitou situací v životě daňového subjektu, protože tím deleguje některé činnosti, které by jinak dělal on sám, na jinou osobu. V této oblasti pak dochází občas ke sporům a nepochopením, a to jak ze strany daňového subjektu, tak ze strany správce daně, protože mohou vzniknout nesrovnalosti ohledně jejího rozsahu, doručení, účinnosti apod. V dnešním výběru z judikatury se podíváme na řešení některých zmíněných otázek u správních soudů. Z judikatury 1. Plná moc uložená u jednoho finančního úřadu ke všem daním není uložena celostátně (podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2014, čj. 1 Afs 88/2013-66)