Vydáno: 18. 6. 2018
Prošlo odborným dohledem
Informace, koordinační výbory, judikáty v DPH Ing. Petr Vondraš, daňový poradce Moore Stephens s.r.o. Po půl roce přinášíme další souhrn informací Generálního finančního ředitelství, koordinačních výborů se stanovisky daňové správy k závěrům předloženým členy Komory daňových poradců a vybraných judikátů, které se týkají daně z přidané hodnoty. Informace k poskytování ubytovacích služeb (Airbnb a další) Stále více lidí nabízí ubytování ve svých nemovitostech přes platformu Airbnb nebo Booking. V prvním případě se jedná spíše o přivýdělek, u kterého mnozí mají pocit, že se daní vůbec netýká. Jak upozorňuje Informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ) vydaná již v říjnu loňského roku, jedná se o mylný dojem. Jak Airbnb, tak i Booking jsou osoby povinné k dani usazené mimo tuzemsko. Prodejem služeb přes tyto ubytovací platformy dochází k poskytování zprostředkovatelských služeb ze strany Airbnb nebo Booking pro české osoby povinné k dani, kteří mohou být plátci či neplátci DPH. Podle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se za ekonomickou činnost považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Informace GFŘ uvádí, že osobu poskytující ubytovací služby prostřednictvím zprostředkovatele (Airbnb, Booking) považuje za osobu povinnou k dani. Pokud tedy neplátce začne nabízet přes Airbnb nebo Booking svoji nemovitost k ubytování, tak je mu poskytována těmito osobami neusazenými v tuzemsku služba, kvůli které se stává v souladu s § 6h ZDPH identifikovanou osobou. Jak je všeobecně známo, nemá identifikovaná osoba nárok na odpočet, takže přijetí služby od Airbnb nebo Booking vykáže v daňovém přiznání jen na řádku 5 bez možnosti vykázání nároku na odpočet na řádku 43, čímž jí vznikne povinnost vykázanou daň zaplatit. Kdyby nabízel svoji nemovitost přes Airbnb nebo Booking plátce, vykázal by provizi za zprostředkování od Airbnb nebo Booking na řádku 5 jako daňovou povinnost a zároveň na řádku 43 daňového přiznání jako nárokovaný odpočet, takže fakticky by žádnou daň z provize odvádět/platit nemusel.