Vydáno: 25. 6. 2018
Prošlo odborným dohledem
Otázky a odpovědi: Půjčka zaměstnanci Ing. Ivana Pilařová Akciová společnost půjčí svému statutárnímu řediteli a zaměstnanci 200 000 Kč. Byl sjednán běžný úrok. Jak se bude toto účtovat ve společnosti a jaké z toho plynou daňové povinnosti pro společnost a eventuálně i zaměstnance? ODPOVĚĎ: Jedná se o běžný vztah sjednaný na úrovni běžných cen, z něhož neplyne žádná anomálie. Společnost bude účtovat o úrokových výnosech podle zásady časové a věcné souvislosti a vůči zaměstnanci jí bude vznikat pohledávka z titulu těchto úroků (MD 335/D 662). Ve lhůtě stanovené smlouvou dojde k inkasu úroků od zaměstnance a zániku této pohledávky (MD 221/D 335, MD 211/D 335).