Vydáno: 25. 6. 2018
Prošlo odborným dohledem
Otázky a odpovědi: Reverse charge u přijatých faktur Ing. Ladislav Pitner Přijme-li firma (plátce) fakturu ze třetí země za služby, musí účtovat reverse charge. Přijme-li v březnu fakturu, která je vystavena v lednu, je nutno opravovat lednové přiznání k DPH, nebo je možné zařadit fakturu do března? Na jednom školení mi školitel řekl, že fakturu mohu dát do března, ale musím použít kurs přepočtu ze dne vystavení faktury, na jiném školení mi řekli, že to takto nelze udělat. ODPOVĚĎ: Pokud plátci poskytne službu s místem plnění v tuzemsku osoba neusazená v tuzemsku (nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, má-li v tuzemsku provozovnu, ta se na uskutečněném zdanitelném plnění nepodílí), je tento plátce povinen přiznat daň, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uskutečnění plnění stanoveným podle § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), nebo při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 ZDPH dnem poskytnutí této služby.