Vydáno: 16. 7. 2018
Legislativní novinky s komentářem - Nová právní úprava fondů peněžního trhu Veronika Falešníková, právní asistentka Fondy peněžního trhu a krátkodobé fondy peněžního trhu v České republice upravovalo nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „NVIT“). Dne 21. 7. 2018 nabude účinnosti nařízení vlády č. 97/2018 Sb., kterým se NVIT mění. Hlavní změnou, která s účinností této novely nastane, je úplné vypuštění úpravy fondů peněžního trhu a krátkodobých fondů peněžního trhu z NVIT. Důvodem této změny je nutnost adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. 6. 2017 o fondech peněžního trhu (dále také „nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2017/1131“ nebo „nařízení“), které nabude účinnosti rovněž 21. 7. 2018. Toto přímo závazné nařízení fakticky nahrazuje obecné pokyny Evropské agentury pro trhy cenných papírů ke společné definici evropského fondu peněžního trhu. Tyto obecné pokyny jsou transponovány právě v NVIT.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 7-8/2018.