Vydáno: 3. 8. 2018
Prošlo odborným dohledem
Náležitosti e-faktur z pohledu daně z přidané hodnoty a souvisejících zákonů Ing. Milan Mareš, daňový poradce, Rödl & Partner Chování většiny firem je motivováno ekonomicky. Výrazným nástrojem k cestě za efektivitou je snižování výdajů a automatizace procesů. To se nevyhýbá ani administrativě a účetnictví. Firmy využívají účetní software, případně za jeho používání platí externímu dodavateli. Trendem posledních let se v oblasti administrativního chodu firmy stalo hledání optimálního řešení přenosu faktur či jiných dokumentů v elektronické podobě v podstatě bez zásahu lidské ruky. To přináší firmám mnohé výhody, například eliminaci možné chyby, která může lehce nastat při ručním přenosu dat do vlastního systému, rychlejší získávání potřebných informací pro rozhodování firmy (aktuální stav závazků, skladového hospodářství apod.) či snížení režijních nákladů na počet osob zpracovávajících administrativu. Jak se vyměňují data elektronicky? Elektronická výměna dat v oblasti faktur mezi obchodními partnery v denní praxi probíhá následujícími způsoby: