Vydáno: 3. 8. 2018
Prošlo odborným dohledem
Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ – důchodové pojištění – 3. část Ing. Jana Bellová, Ph.D., Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. V tomto článku dokončujeme téma povinných srážek ze mzdy a odvodů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“). V minulých dílech (Daně a právo v praxi č. 7-8/2017, s. 23, a č. 5/2018, s. 28) jsme se zabývali srážkami zdravotního pojištění a obecně pak sociálního zabezpečení, s podrobnějším rozpisem na jednotlivé složky. Zvláštní pozornost jsme věnovali nemocenskému pojištění. V následujícím příspěvku analyzujeme tu část sociálního pojištění zaměstnanců a OSVČ, která slouží k jejich důchodovému zabezpečení. Důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění osmi desítek dalších navazujících zákonů (včetně jednoho nálezu ÚS) – dále jen „zákon č. 155/1995 Sb.“), patří tedy mezi jeden z nejčastěji aktualizovaných zákonů v České republice (ČR). V průměru tak připadají téměř čtyři aktualizace tohoto zákona během jednoho roku, v loňském roce těchto aktualizací bylo dokonce sedm.