Vydáno: 6. 8. 2018
Svědci – judikatura správních soudů Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s. r. o. V poslední době narůstá počet sporných operací, které finanční orgány nechtějí uznat. Daňový subjekt se pak zaměřuje především na doložení svých tvrzení účetnictvím, smlouvami a dalšími dokumenty, občas však zapomíná na to, že neméně důležitým může být výslech svědka. Pravidlům v této oblasti je věnován dnešní výběr ze soudních rozhodnutí. Z judikatury 1. Právo být přítomen výslechu svědka (podle nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. I. ÚS 425/01, zveřejněno ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu 33/2004 pod č. 68/2004)