Vydáno: 17. 8. 2018
Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2018 v příkladech Ing. Antonín Daněk Z hlediska účasti zaměstnance na zdravotním pojištění rozhoduje v rámci příslušného kalendářního měsíce u dohody o pracovní činnosti výhradně výše zúčtovaného hrubého příjmu bez ohledu na dobu trvání dohody, problematika tzv. zaměstnání malého rozsahu se ve zdravotním pojištění neřeší. Pokud je však dohoda o pracovní činnosti jediným zdrojem příjmů zaměstnance, přičemž se na něj (a tedy i na zaměstnavatele – plátce pojistného) vztahuje povinnost dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, musí zaměstnavatel zabezpečit odvod pojistného buď: