Vydáno: 17. 8. 2018
Prošlo odborným dohledem
Otázky a odpovědi: Opravná položka k pohledávce Ing. Ivana Pilařová Máme neuhrazenou pohledávku, na kterou bychom chtěli tvořit opravnou položku. Pohledávka je v zahraniční měně. Na jakou částku se tvoří opravná položka, pokud je vystavená faktura v EUR zaúčtována kursem toho dne (listopad)? Na konci roku byla přeceněna kursem ČNB k 31. 12. Tvoří se opravná položka na původní částku anebo na částku po přecenění? Odpověď: