Vydáno: 17. 8. 2018
Prošlo odborným dohledem
Otázky a odpovědi: Vklad nemovité věci, prodej nemovité věci – účet 413 Ing. Ivana Pilařová Jednatel společnosti s. r. o. vložil v roce 2016 do společnosti nemovitou věc v hodnotě 820 000 Kč, zaúčtováno MD 022/D 413. V roce 2017 nemovitou věc prodal za 1 920 000 Kč. Je možno snížit účet 413 o 820 000 Kč, nebo musí zůstat ve stejné výši? Odpověď: