Vydáno: 22. 8. 2018
Schváleno redakční radou
Nepronajato ještě neznamená opravu nároku na odpočet Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 28. února 2018, ve věci C-672/16, IMOFLORESMIRA – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: