Vydáno: 3. 9. 2018
Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu České republiky Ing. Zdeněk Morávek V následujícím příspěvku bych chtěl upozornit na některá aktuální daňová rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky. Zaměříme se na taková, která mají vzhledem ke svému obsahu širší platnost, která by mohla být významná i pro veřejně prospěšné poplatníky. Z judikatury Podmínky pro vyloučení zdanitelných plnění z nároku na odpočet DPH Prvním z těchto rozhodnutí je sp. zn. 8 Afs 143/2017-40 ze dne 21. 3. 2018. Předmětem sporu byla otázka, zda byly splněny podmínky pro vyloučení konkrétních zdanitelných plnění z nároku na odpočet DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění (v tomto případě dodávky šrotu) nezpochybňoval ani správce daně, ani žalovaný, zpochybněno bylo provedení těchto dodávek konkrétní společností, která byla uvedena na daňových dokladech. Významnou otázkou bylo také rozložení důkazního břemene mezi daňový subjekt a správce daně.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2018.