Vydáno: 10. 9. 2018
Prošlo odborným dohledem
Použití darovaného a zděděného majetku k podnikání nebo nájmu Ing. Ivan Macháček V článku si objasníme na použití darovaného a zděděného hmotného majetku k podnikání poplatníka daně z příjmů fyzických osob anebo k použití tohoto majetku k jeho pronájmu. Zejména se zaměříme na daňové odpisování tohoto darovaného nebo zděděného hmotného majetku. Rozebereme si uplatnění daňových odpisů v případě, že poplatník daně z příjmů fyzických osob zdědí hmotný majetek, který zůstavitel daňově odpisoval, resp. ho měl pouze v osobním vlastnictví, přičemž dědic využije tento zděděný majetek ke svému podnikání nebo ho bude pronajímat. 1. Použití darovaného hmotného majetku k podnikání a k nájmu 1.1 Darování v občanském zákoníku Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. – dále jen „OZ“) se zabývá darováním v § 2055 až 2078. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Pokud jde o darování věci zapsané do veřejného seznamu, vyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Dárce může darovat i všechen svůj současný majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku. Občanský zákoník obsahuje v § 2068 až 2071 právo odvolání daru pro nouzi a v § 2072 až 2075 právo odvolání daru pro nevděk a společná ustanovení k odvolání daru v § 2076 až 2078.