Vydáno: 12. 9. 2018
Stručné shrnutí Směrnice DAC 6 Mgr. Markéta Patzenhauer Bc. Martina Vodňanská Ing. Martin Šabo Úvodní informace Dne 25. 5. 2018 došlo k přijetí Směrnice Rady 2018/822, kterou se mění Směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (dále jen „Směrnice DAC 6“). Jedná se v pořadí již o šestou novelizaci Směrnice 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS. Směrnice DAC 6 navazuje na doporučení OECD v rámci projektu BEPS, konkrétně na Akci 12, která upravuje povinné oznamování daňově optimalizačních schémat, přičemž tuto povinnost zakládá vůči zprostředkovatelům těchto uspořádání (zejména daňovým poradcům, advokátům apod.), případně samotným daňovým poplatníkům. Směrnice byla vyhlášena ve Veřejném věstníku EU dne 5. 6. 2018 a nabyla platnosti dvacátým dnem po vyhlášení, tj. 25. 6. 2018. Lhůta pro implementaci ze strany členských států je do 31. 12. 2019.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2018.