Vydáno: 12. 9. 2018
Otázky a odpovědi: Manželé (SJM) ukončení činnosti Ing. Václav Benda Ing. Eva Sedláková Manželé (SJM) podnikají 20 let ve společnosti a dělí si příjmy a výdaje v poměru 50 : 50. Vzhledem k novele zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017 využili přechodné období a společnost ukončí k 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 bude podnikat manžel a manželka bude spolupracující osobou. Příjmy a výdaje si budou i nadále dělit v poměru 50 : 50 (§ 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). K 31. 12. 2018 budou ve společnosti: dlouhodobý majetek (budova, auta, stroje), zásoby, pohledávky a závazky. Prosím o odpověď, jak se s majetkem a závazky vypořádat u obou manželů ke dni ukončení společnosti a to z pohledu zákona o DPH a z pohledu zákona daně z příjmů.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2018.