Vydáno: 3. 9. 2018
Pečovatelská služba – 2. část – zajištění stravování a náklady na něj Mgr. Petr Mach, JUDr. Eva Janečková V druhém pokračování seriálu o pečovatelské službě (poznámka redakce: první díl seriálu najdete v časopisu UNES č. 7–8/2018 na s. 9) se zaměříme na zajištění stravování v rámci poskytování tohoto druhu sociální služby v terénní formě. Tuto problematiku zhodnotíme základně jak z pohledu legislativního, tak především z pohledu nákladovosti a hospodaření s veřejnými prostředky. Základní charakteristika s legislativním okénkem Z pohledu zákonného rámce upravujícího systém sociálních služeb, tedy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), je podpora a pomoc poskytována osobám v „nepříznivé sociální situaci“. Tedy ne každé a jakékoli osobě, ale osobě, která se v nepříznivé sociální situaci nachází.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2018.