Vydáno: 3. 9. 2018
Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech Mgr. Veronika Šaurová, advokátní koncipientka Dne 19. 7. 2018 schválil Senát novelu zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, která zapracovává směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. 4. 2014, o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (dále jen „směrnice“), jejímž primárním cílem je zefektivnit přeshraniční opatřování důkazů a která za tímto účelem mimo jiné zavádí institut evropského vyšetřovacího příkazu. Stejně jako další členské státy měla Česká republika implementovat tuto směrnici již do května loňského roku, ale Poslanecká sněmovna ji do konce svého volebního období nestihla projednat. (Poznámka redakce: Novela byla vyhlášena dne 16. 8. 2018 ve Sbírce předpisů ČR pod č. 178/2018 Sb.). Cílem evropského vyšetřovacího příkazu je zjednodušení a zrychlení přeshraničního vyšetřování trestných činů tím, že usnadní spolupráci justičních orgánů, které budou moci účinněji postupovat v boji např. proti organizovaným trestným činům, terorismu, obchodování s drogami a další trestné činnosti. Justiční orgány by díky tomuto institutu měly mít rychlý přístup k důkazům ve všech členských státech EU (kromě Dánska a Irska, vůči kterým není směrnice použitelná, jak je uvedeno v její preambuli), a to díky sjednocení právního rámce pro získávání důkazů. Nová právní úprava přináší komplexní pravidla pro celý postup shromažďování důkazů od jejich zajištění až po předání.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2018.