Vydáno: 3. 9. 2018
Otázky a odpovědi: Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku Ing. Jan Ployer Vyhláška č. 410/2009 Sb. v § 55 písm. e) ukládá do pořizovací ceny nově zřizovaného dlouhodobého majetku zahrnout zůstatkovou cenu vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení. Co je míněno stavbou? Vše, co společnost vede na účtu 021, nebo pouze dle definice stavebního zákona nebo nového občanského zákoníku? Společnost na účtu eviduje veřejná osvětlení, herní prvky, odpadkové koše, lavičky pevně spojené se zemí... Zůstatková cena těchto vyřazených prvků, které se vyřadily z důvodu revitalizace prostranství, se zahrnuje do pořizovací ceny technického zhodnocení nebo pořizovací ceny nového majetku? Odpověď:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2018.