Vydáno: 12. 9. 2018
Judikatura JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Vybraná judikatura Nejvyššího správního soudu k: - Identita dodavatele – daň z příjmů - Daňové nalézací řízení po přezkumném jednání v insolvenci - Stížnost už zas není podmínkou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem - Prokazování (ne)dobré víry u podvodů na DPH - Úrok z úroku - Stavění lhůty pro stanovení daně - Mezinárodní dožádání – stavění lhůty pro stanovení daně - Základy daňového procesu - Soudní přezkum jmenování podjatého znalce Identita dodavatele – daň z příjmů Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2017, sp. zn. 1 Afs 171/2017, www.nssoud.cz
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2018.