Vydáno: 2. 10. 2018
Prošlo odborným dohledem
Obchodní majetek v roce 2018 Ing. Jiří Vychopeň Následující příspěvek na téma obchodní majetek rekapituluje aktuální právní úpravu. V úvodu stručně zmiňuje charakteristiku v obchodním a občanském právu a v dalším textu je již zaměřen na daňové souvislosti – prostřednictvím konkrétních příkladů objasňuje možné vlivy použití obchodního majetku na daň z příjmů fyzických i právnických osob a také na daň z přidané hodnoty. Od roku 2014 je pojem „obchodní majetek“ používán pouze pro daňové účely, a to: