Vydáno: 2. 10. 2018
Prošlo odborným dohledem
Zdravotní pojištění u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v roce 2018 Ing. Jana Bellová, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., přednosta Ústavu zdravotnického managementu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V tomto příspěvku se podrobněji rozepisujeme o zdravotním pojištění, dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v aktuálním znění pro rok 2018. Zdravotní pojištění Úhrady zdravotního pojištění (a rovněž i sociálního zabezpečení) patří mezi povinné srážky z mezd, platů či odměn (při dohodách), které je zaměstnavatel povinen pravidelně provádět. Zdravotní pojištění je upraveno několika zákony, doplňujícími a aktualizujícími zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“).