Vydáno: 9. 10. 2018
Aktuální judikatura: Zajišťovací příkaz a zadlužující se daňový subjekt JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 11 Af 55/2016, www.nssoud.cz/ K předpisům: